Dark Sided Esports logo

ESL AU&NZ CSGO CHAMPIONSHIPS 2018

JUNE 2018 / SUPANOVA, SYDNEY, AUSTRALIA